Zwroty

Pouczenie o odstąpieniu od umowy zakupu rzeczy.

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (JOAN Nowicki, Siuda Sp. J., ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź, tel: 517 642 737, e-mail: sklep@sleepart.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.

 1. Zwracamy Państwu koszty związane z zakupem towaru, w tym koszty dostarczenia rzeczy na wskazany przy zakupie adres. Nastąpi to niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymamy zwracany produkt/towar..
  Koszt przesyłki zwrotnej pozostaje po stronie klienta.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą żadnych opłat z związku z dokonamy zwrotem środków.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (JOAN Nowicki, Siuda Sp. J. z siedzibą w Łodzi (91-341), ul. Brukowa 10), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 4. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni od chwili otrzymania zakupionego towaru/produktu. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 20 PLN.
 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyjątki od ustawowego prawa odstąpienia.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej.
Prosimy o dołączenie paragonu fiskalnego do formularza zwrotu.

Reklamacje

 1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym są nowe.

 2. W przypadku posiadania przez produkty wad, w szczególności o charakterze niezgodności towaru z umową, reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, można składać przesyłając reklamowany produkt, wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (formularz do pobrania z linku poniżej) na adres:
  JOAN Nowicki, Siuda Sp. J., ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź, Polska

 3. Prosimy o wysyłkę jedynie przesyłką kurierską, doręczaną do rąk własnych, a nie listem poleconym lub nierejestrowanym.

 4. Nie przyjmujemy paczek przesłanych na nasz koszt lub za pobraniem.

 5. Klient pokrywa koszty przesyłki.

 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Prosimy o dołączenie paragonu fiskalnego do formularza zwrotu.

Pliki do pobrania

Formularz odstąpienia od umowy

Kliknij w ikonę lub tekst, aby pobrać.

Formularz reklamacji

Kliknij w ikonę lub tekst, aby pobrać.